Huisregels

| Waarom huisregels |
Om onze evenementen voor iedereen leuk en gezellig te houden hebben wij een aantal huisregels opgesteld die van toepassing zijn op iedereen die onze evenementen bezoekt. Met deze Novolari Huisregels worden zaken als veiligheid, toegang en ook de regels voor het maken van foto en of video opname geregeld deze huisregels kun je hieronder nalezen. Met het bezoeken van een Novolari evenement stem je in met de toepasbaarheid en het naleven van onze huisregels. Misschien komen ze wat streng op je over maar wij willen onze events gezellig houden voor iedereen en dan blijkt het (helaas) nodig om wat spelregels duidelijk te maken.

 

| Novolari huisregels |

 • Toegang 25 jaar en ouder, correct gekleed en in bezit van geldig toegangsbewijs.
 • Wanneer een bezoeker zich niet kan legitimeren bij de beveiliging betekent dit geen toegang tot de event locatie.
 • Novolari behoudt zich te allen tijde het recht voor bepaalde personen (verdere) toegang tot het event te ontzeggen.
 • Correcte kleding is verplicht. De organisatie van Novolari behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevende kleding dragen de (verdere) toegang tot de event locatie te ontzeggen. Restitutie van het entreebewijs zal niet plaatsvinden.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie, racisme en discriminatie zijn verboden. Bij overtreding wordt de bezoeker verwijderd.
 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Novolari professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken.
 • (Semi-)professionele fotocamera’s zijn zonder schriftelijke toestemming van Novolari Events verboden op een event, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen.
 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Novolari (professionele) audio-, foto- en of video opnames van het event of de bezoekers anders dan voor privé gebruik (zoals Facebook) publiceren in welke vorm dan ook (internet, print, nieuwsbrieven, magazines e.d.)
 • Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Novolari in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
 • Novolari maakt tijdens events gebruik van foto en/of videoregistratie. De beelden (kunnen) worden gebruikt en gepubliceerd door Novolari o.a. maar niet beperkt tot deze website en Facebook.  Als bezoeker van onze events stem je hiermee in.
 • Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren de event locatie binnen te brengen.
 • Bezoeker (VIP) is verplicht de aan hem of haar verstrekte polsband zichtbaar te dragen.
 • Bezoekers dienen zich ook in de event locatie te kunnen legitimeren zodra de beveiliging hierom vraagt.
 • Consumpties moeten betaald worden met Novolari Cash Cards. Deze zijn verkrijgbaar bij de kassa. Meer informatie hierover en de soorten Cash Cards is hier te vinden.
 • Bij betreding van de event locatie stemt men automatisch in met de mogelijkheid tot visitatie/fouillering. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs, u dient de aanwijzingen hiertoe van de beveiliging op te volgen.
 • Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte.
 • Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door de beveiliging en eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan Novolari opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
 • Novolari houdt zich het recht voor om bezoekers in beschonken toestand en/of onder invloed van drugs de toegang te weigeren c.q. te ontzeggen.
 • Het is verboden voorwerpen de event locatie in te brengen die als vuur-, slag of steekwapen kunnen dienen.
 • Het is verboden op de eventlocatie drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Bij aantreffen van wapens of drugs wordt overgegaan tot aanhouding en overgedragen aan de politie. De goederen worden veiliggesteld en eveneens overgedragen aan de politie.
 • Het is niet toegestaan geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Bij ordeverstoring wordt handelend opgetreden door de beveiliging en in geval van strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd.
 • Bij calamiteiten dient u zich te houden aan de instructies van de beveiliging, brandwachten en medewerkers van de organisatie van Novolari.
 • Bij beschadiging/vernieling aan eigendommen van Novolari of goederen aanwezig in de event locatie is de desbetreffende bezoeker aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Indien nodig wordt aangifte gedaan van vernieling bij de politie.
 • Toegang tot de locatie is geheel op eigen risico. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.
 • Gebruik van de parkeergarage, fietsenstalling en garderobe is op eigen risico.
 • Door de locatie te betreden conformeert u zich aan de huisregels.
 • Op al onze evenementen zijn de Novolari Algemene Voorwaarden van toepassing